như tiêu đề ae nào có rom zip máy s5830i cho mình xin với cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]