Đã thay chân sạc thay cáp nhưng vẫn không được. A naò làm qua chia sẻ em với ạ

- - - Updated - - -

Cần cao thủ giúp gấp ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]