Nhận cái máy ko biết model j luôn dán keo kín mít ghét bung máy ra luôn
KNC MD830s chip Allwinner A13
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Loay hoay 1 hồi up ok.
Link load all rom KNC:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]