như tiêu đề , ai có file samsung i9300 trung quốc chíp mtk 6577 cho em xin với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]