Một pan k còn xa lạ với ace, nhưng nhiều ace chưa biết

up lên ai cần thì lấy

đọc kỹ hd trước khi xử dụngtriệu chứng: lúc có loa lúc mất, mic lúc đ lúc k...

đo đạc mạch ok thì thay thế em trong hình done. chung với nhiều dòng,để ý kỹ là tiền khi nào cũng có nhé ace
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]