Bài này sẽ hướng dẫn cách cài game, ứng dụng cho Android ở mức cơ bản.

1. Cài qua Play Store (CH Play)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Để sử dụng CH Play các bạn cần đăng nhập tài khoản Google (vào cài đặt máy --> tài khoản & đồng bộ --> nhập tài khoản Google vào)
Trong CH Play các bạn có thể duyệt ứng dụng bằng cách thẻ top miễn phí, trả phí, mục... hoặc bằng cách tìm kiếm. Vào app nào thì bấm install/cài đặt.

[photo]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[/photo]

2. Cài từ file apk
[photo]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[/photo]
Bạn có thể tải apk từ chợ ứng dụng thứ 3 (ví dụ appstore.vn), copy vào điện thoại qua cable USB rồi dùng trình quản lý file cài đặt.

3. Cài từ kho ứng dụng khác

Các bạn có thể tải AppStoreVn tại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] rồi duyệt chợ ứng dụng y như CH Play để cài game, ứng dụng.