anh em nào nghiên cứu không hihi ... cầy tới h chưa ngũ mệt qá ....

- - - Updated - - -

nhận cây ip5 mất sóng ... ngừ ta làm tè le hết ... h mình mần thôi hhihi anh em nào còn online thì zô buzz phát cho zui nhá ;))


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]