em rút apk con s5830i ra dịch ok song cop vô phone song mà vào ph6n2 chon ngôn ngu không có tv là tai sao ah hay thiếu buoc nào nua không ae chi bao


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]