HTC A320E Treo Logo.Version 1.00.000 . S-ON
1 bản ROM Siêu Siêu đẹp.tích hợp luôn Beat Audio.
4.0.4 ICS - GD SENSE 5
Unlockbootloader OK
Recovery OK
Root OK
Tiếng việt OK : Gọi giấc mơ về
Trong File đã có Recovery+Rom+Root
Link :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Pass AE 50đ : Inbox
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]