Thấy diễn đàn k có ai hỗ trợ việt hóa, e lập topic hõ trợ new member
Việt hóa tất cả android ,a e up file lên, gi rõ ver + dòng máy, e sẽ việt hóa rồi up lại cho a e,phần còn lại a e tự xử nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]