nhận máy tắm mưa mất nguồn.đã làm tất cả kẹp nguồn lên ok.bỏ pin thì ko lên dc.đô tổng trở bsi và chân pin đều có.con này tìm sơ đò dò bsi mà cũng ko thấy luôn.ae ai đã làm qua thì vào giúp e với.hoặc ai có sơ đồ thì cho mình xin.thanks tất cả ae.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]