nhờ anh em giúp đỡ cây samsung s6102 bị đứt chân mic em khoánh tròn màu đỏ , ko có sơ đồ không biết đi vào đâu nữa , xin anh em xem dùm , thanhks
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]