như tiêu đề anh em nào có rom tiếng việt [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]trend G3508i chạy bằng odin cho em xin với.em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]