bác nào gặp qua xin chỉ em với.máy không rơi nước,rơi đất,main sạch đẹp.cứ dùng bình thường thì không sao.để chế độ nghỉ màn hình là máy treo mất nguồn,cpu nóng.em đã up room nhưng vẫn vậy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]