Máy bị treo , Wipe không hết
File có người up lên rùi ( google nha các bạn)
Tool flash Stock file tiếng việt 422
File thì có , flash cũng hơi khó
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]