tình hình là em gặp con nokia xl sạc vẫn báo bình thường nhưng ko lên pin, em đã thử nhiều sạc vẫn ko dk, chỉ có 1 của ipad và cắm vào máy tính là lên nhưng chậm chạp lắm. main vẫn zin . ae ai đã gặp qua chỉ giáo em với ạ, em mới vào nghề


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]