Nhận khách con s2 dùng đơ đơ thế là em vào odin kết nối chạy phần mềm nhưng thấy đợi máy ko chạy thế là em rút ra x_x không ngờ die máy luôn, giờ máy ko lên gì kết nối máy tính ko nhận,kẹp nguồn treo ở 0.08ma, anh em ai có cách gì giúp em với ,em cảm ơn các anh


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]