Em nhận khách cây Nokia 106-1 rớt nước, tháo sim thì máy lên bình thường, nhưng lắp sim thì máy treo đơ ở chữ Nokia rồi trắng màn. Bác nào vấp r giúp e tý gạo với.e cám ơn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]