như tiêu đề ip4s hàng đài loan đang xài lâu lâu báo lỗi sim rồi sim ko hợp lệ tháo ra gắn lại thì ok xin ae cho giải pháp giúp em e cảm ơn ak!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]