c3312 cấm sạc là xụp nguồn. ( D301, U301... đuôi sạc :( ) mình cũng đã làm hết nhưng vẩn NOT oke:-t Mong anh em góp ý kiến và chia sẽ..thanks!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]