em đang có con e300l , s4 hàn quốc treo logo bác nào có rom gốc cho đệ xin vói ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]