như tiêu đề mình nhận con 520 bật nguồn hiện dấu ?..đã chạy lại phần mềm không được.mong mọi người góp ý


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]