như tiêu đề bác nào biết chỉ em với , em chưa làm dòng máy này bao giờ .
em nhận máy khách nói là đang dùng tự nhiên trắng màn hình , máy vẫn nghe gọi bình thường
em mới chỉ tháo ra vệ sinh chứ chưa làm gì , thay thử mấy cái màn khác vào vẫn vậy . mong các bác chỉ giúp . thank ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]