máy đa qua thơ sưa họ đa câu dây rùy em....em tháo ra và đa đóng lại hết ic sạc nhưng vẫn sạc ko có hiện ko có tín hiệu gì cả mong các bác giúm em với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]