tình hình là máy báo không được đăng ký vào mạng em đã flash full bằng odin đã thay công suất nhưng vẫn y như cũ hic bó tay em này cả à ai gặp qua rồi xin chỉ giáo ạ thanh all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]