e vua nhận cây a770 dung 1 lúc tự sập nguồn bật k lên để tầm 4 hay 5 tiếng thi bật lại lên dung đk 1 lúc lai tắt nguồn
a e thay con giao động ok nek hii


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]