Xin giúp :Nokia 108 rơi nước chuông rung rất yếu và rè đã đo machij như admin chia sẻ ok mà chuông rung rất yếu nhỏ và rè .đã xử lý ngâm putin sạch sẽ .Anh em làm qua xin giúp .Thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]