tình trạng là bị rơi nc e đã sấy kỹ,đã thay mic khác cũn khôg dc,ae nào gặp qua xin giúp,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]