như tiêu đề mình nhận em nầy không có tiếng việt.mình không chạy được con nầy.ace ai chạy được giúp với. và giá bao nhiêu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]