em thấy 4s 5 bây giờ rất nhiều hàng check imei ra 1978 . hàng dựn kiểu này m chưa hiểu rõ lắm nên nhờ anh em chỉ giúp
mấy em này up room có sợ die không . đây là vẫn đề m thắc mắc nên anh em ai biết chỉ giúp để yên tâm làm không sợ ăn phốt .

cám ơn anh em trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]