Nhận khách trong tình trạng máy cứ vào menu tý là khởi động lại.liên tục như vậy.đả format ok ổ cứng vẫn tốt.Cắm vào pc chạy thì không nhận gì nhưng xạc vẫn ok.đo đạc vẫn thông.anh em ai gặp qua xin ý kiến


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]