như tiêu đề e mong ae giúp e con m110s nhận thẻ nhơ nhưng báo lỗi thế này ạ thank all
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]