iphone 5s rớt đất đang sài mất loa trong ,tự nhiên sụp nguồn cắm sạc hiện táo 5giây rồi tắt
cặp nguồn kêu liên tục.giờ chưa biết xử lý sao,chưa sửa nguồn ip bao giờ.Mong ae đồng nghiệp giúp đở.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]