như tiêu đề ổ c của mình rất đầy mình muốn chuyển phần mềm qua ổ d mà atf vẫn tự nhận anh em ai biết xin giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]