mình tìm trên 4r có bạn có rom tiếng việt nhưng mình xin pass giải nén rấ lâu mà bạn ấy chưa cho , nhờ anh em KTP có rom tiếng việt của con này xin cho mình xin . Cám ơn KTP nhiều !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]