máy rơi nước mất đèn hình,đèn phím vẫn ok.mong a/e giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]