Lâu lắm rồi mới gặp lại Pan này,khắc phục xong sẳn tiện chụp lại chia sẽ với AE kỹ thuật vài Solution để dành chờ kèo:D
Tình trạng:iPhone 4 wifi chập chờn,yếu (nếu để gần router wifi thì vạch hiển thị mới full)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Kiểm tra các linh kiện từ Module >>>FL10_RF >>> ....>> Đến điểm SP2_RF vẩn không khả quan
Cắt Seal module wifi kiểm tra thông mạch từ Diplex (Con Chip 12 chân lọc thu phát ) >>> tụ >>> FL10_RF (có thể hàn hoặc câu dây)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Đối với module wifi seal cạnh vuông thì câu như trên
Đối với module wifi seal canh tròn thì câu như hình dưới

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thu hoạch lúa :D

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]