anh em ai có rom con này cho em xin cái, máy dang o bản 2.2.1 reset lai mất hết tiếng việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]