Em có key mobistar 402 kẹp dòng ấm nguồn đồng hồ nhích lên 0.2 nhưng khi bỏ nut nguồn ra nó lại về không.Hiện trạng máy không lên nguồn được.Ai có giải pháp gì giúp em với.E chạy lại phần mềm nhưng không được.Toàn báo lỗi.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]