như tiêu đề ,,, e nhận cây HTC 301e chạm nguồn xin anh em giúp đở ... tình trạng khách đang sài tự động mất nguồn em kẹp dòng thì tháy chạm ... kiểm tra thì không tháy nóng con naò .. e chưa biết làm con gì đầu tiên ... máy còn nguyên zin nha anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]