nhờ anh em xem dùm em , mới nhận cây i9000 , bị liệt phím home thôi , em đã up rom rồi cũng không được nhờ anh em chỉ giúp , thanks.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]