Như tiêu đề đã đăng, để up rom quốc tế 4.1.2 cho M250 thì bắt buộc phải up rom 2.3.6 QT của i9100 trước
em đang cần file .pit và bản 2.3.6 quốc tế của i9100, để có thể nâng cấp máy s2 hàn quốc lên 4.1.2, em seach toàn link die !

cả nhà ai có file này chia sẻ e với ạ !
Em cảm ơn rất nhiều !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]