rính cây S4 bật wfi không được AE có cách fix lỗi wfi dòng này giúp em 1 vé với,em cảm ơn nhiều. dã úp lại rom gốc của nó vẫn not oke.
hiện trạng h vậy:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]