như tiêu đề e mới nhận đc 1 con sam sung 7270 bật nguồn rung liên tục. k hiển thị gì hết bác nào làm qua bệnh này rồi chỉ dùm e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]