Em kẹp dòng bật nguồn nhích kim lên 0.2 nhưng khi bỏ nút nguồn ra kim lại về 0.E đã chạy phần mêm nhưng toàn báo lỗi không chạy được.E k có hộp gì hết.Ai có giải phấp gì giúp em với!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]