như tiêu đề . mình đã vệ sinh rồi câu kéo hết rồi , đóng lại ic nguồn rồi .thay mic rồi . nhưng vẫn không hết . mong ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]