như tiêu đề ... em nhận cây lumia535 mất nguồn ... e đã đống nguồn đã lên done ... nhưng không hiển thị màn hình ... xin anh em nào biết hay có sơ đồ cho e xin tks ạnh


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]