anh em ai có rom của thinh182009 như hình dưới cho em xin với hay có file có file EM E120K fix full sms và cuộc gọi cho em xin với thanks all anh em..
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

nhà đang có 2 em gọi toàn mất loa trong lúc có lúc không


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]