máy bị mã gmail thằng em nó fomat xong ngủ luôn.anh em ai có cứu giúp 1 vé với ạ.thanks rất nhiều.đây là hình của em nó.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]