Hướng dẫn chạy recovery: Vào fastboot, cắm dth vào máy tính, chạy file RunFastboot máy sẽ tự động vào recovery
- Hướng dẫn root: Chạy recovery như trên, sau đó thoát ra nó sẽ hỏi có root không, kéo thanh trượt để đồng ý root
Link download Recovery cho Sky A890S Android 4.4 Kitkat:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Link download Recovery cho Sky A890K Android 4.4 Kitkat:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
Link download Recovery cho Sky A890L Android 4.4 Kitkat:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


choimobile


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]